OBCHODNÉ ZASTÚPENIE FIRMY KRIWAN

Zabezpečnie technickej podpory a dodávok prístrojovej techniky nemeckej firmy KRIWAN..

    KRIWAN je významný európsky producent meracej a regulačnej techniky vysokej kvality pre:
  • zabezpečenie teplotných ochrán elektrických pohonov (INT 69...)
  • reguláciu chladiarenských a mraziarenských zariadení
  • monitorovanie prúdenia vzduchu
  • realizáciu meteorologických meraní
  • riadenie parametrov prostredia v skleníkoch

Kompletný prehľad produktov je dostupný na www.kriwan.com alebo na CD, ktoré Vám na požiadanie zašleme poštou.

V prípade záujmu z Vašej strany sme pripravení poskytnúť Vám požadovanú podporu z pozície obchodného zastúpenia firmy KRIWAN v Slovenskej republike.

späť na stránku Produkty a služby

Kontakt Bratislava

R B spol. s r.o.

Tel.: +421 2/4020 1211
E-mail.: horvath@rb.sk

Naši partneri

Kriwan
Honeywell