Technické zabezpečenie budov - Meranie a Regulácia, EPS, EZS, EKV, CCTV, ...

RB spol. s r.o. od svojho založenia v roku 1991 pôsobí v oblasti implementácie meracej a automatizačnej techniky a informačných systémov, osobitne v procesoch výroby a spotreby energií, aj ako autorizovaný partner firmy Honeywell a firmy Scheider Electric.

  Okruhy činností:
 • Technicko – ekonomická analýza požiadaviek
 • Technicko – ekonomická analýza požiadaviek
 • Spracovanie projektovej dokumentácie
 • Dodávka, montáž a oživenie zariadení
 • Tvorba užívateľského programového vybavenia
 • Inštalácia systémového programového vybavenia

Oblasti pôsobenia:

  Meranie a regulácia:
 • riadenie kotolní a výmeníkových staníc (riadenie kotlov, výmenníkov, TÚV)
 • riadenie chladiacich zariadení
 • riadenie VZT jednotiek vzhľadom na teplotu a kvalitu ovzdušia
 • individuálne riadenie teploty v jednotlivých miestnostiach
 • meranie a vyhodnotenie spotreby energií
 • riadenie technologických celkov a výrobných procesov
 • dodávka meteorologických meraní a staníc

Používame riadiace systémy z produkcie firiem Honeywell, Schneider Electric, Siemens, ABB, Allan Bradley.

  Zabezpečenie budov:
 • PSN (poplachový systém na nahlásenie narušenia) realizujeme pomocou systémov ADEMCO MICROTECH, DSC, REKONET, Jablotron, /RB s.r.o. je držitelom licencie na prevádzkovanie technickej služby vydané Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Bratislave/
 • ACCESS, prístup (riadený vstup), používame riadiace ústredne Fy Honeywell rady IQ a Star a tiež prístupový systém HUBPRO+SKYLAPRO; čítačky bezdotykových kariet produkcie HID a príslušné proxy bezdotykové karty s ich potlačou.
 • EPS (elektronické požiarné systémy), používame ústredne z produkcie fy Honeywell rady XLS, s ich prístušnými perifériami a snímačmi (tepelné, dymové, lineárne ...)
 • CCTV (kamerové systémy) realizácia pomocou analógových systémov (analógový záznam /pomalobežné videá/, kvadrátory, multiplexery, videomatice, monitory) digitálne spracovanie obrazu – digitálne videá, triplexné digitálne videá, digitálne karty do PC, digitálne videoservery.
 • Dochádzkové systémy samostatne alebo aj v kombinácii s prístupovým systémom.
 • Video a audio vrátnik

Grafická centrála - energetické dispečingy, dozorne centrálneho riadenia:

Integrácia jednotlivých uvedených autonómnych systémov do jedného celku (do grafickej nadstavby), previazanie ich spolupráce a zlepšenie používania jednotlivých systémov.

Príkladom uvedeného previazania môže byť frekvencia ukladania videozáznamu na základe poplachovej hlášky od PSN, EPS atď. Prehľadné zobrazovanie stavových a alarmových udalostí ich archivácia, trendovanie jednotlivých veličín, tlač rôzných reportov atď. Možnosť nastavenia útlmových režimov pre kúrenie, vypnutie osvetlenia na základe času alebo na základe informácie o prítomnosti osôb v objekte z prístupového, dochádzkového alebo PSN systému.

Pri prístupových systémoch pohodlná definícia užívateľov a ich prístupových práv, výroba potlače kariet, sledovanie pohybu osôb, obsadenosť jednotlivých častí budov ....

Grafická nadstavba umožní umiestniť hodnoty jednotlivých veličín do obrázkov (fotografií) kde sa v skutočnosti nachádzajú a tým umožnia získať lepší prehľad o stave objektu resp. technológie...

Príkladom uvedenej grafickej nadstavby je systém Enterprise Buildings Integrator od fy. Honeywell.

späť na stránku Produkty a služby

Kontakt Bratislava

R B, spol. s r.o.

Tel.: +421 2/4564 0401
E-mail.: horvath@rb.sk

Naši partneri

Kriwan
Honeywell