Systém kvality

R B   Interaktiv-T Q M   S Y S T É M / RB  I-TQMS /    

Komplexný firemný systém riadenia kvality

RB, spol. s r.o. je inžinierska,  vývojovo realizačná firma zameraná na informačné systémy určené na optimalizáciu technologických procesov v priemyslových firmách.  Základným predpokladom dosahovania zisku vo firme  je:

  • Dodávka  systémov, ktoré prinesú investorom očakávaný zisk.
  • Dodané systémy vyžadujú minimálne náklady na záručný a pozáručný servis.

Tieto ciele firma dosahuje na základe maximálneho stotožnenia kvality firmy s kvalitou  svojich produktov.

V celom cykle vzniku primárnej idey až po realizáciu a spätnú väzbu od odberateľov má v prevažne  inžinierskej firme rozhodujúci význam kvalita  vývojových, predprojektových a projektových činností. Plynulý prechod medzi týmito fázami vzniku hotového produktu vyžaduje efektívnu komunikáciu medzi tímami zodpovednými za tieto jednotlivé fázy. Rozhodujúcim nástrojom efektívnosti


RB I-TQMS

je vytvorenie  prirodzenej komunikácie medzi tímami. Takáto komunikácia je  zabezpečená základným FIREMNÝM princípom riadenia a kontroly kvality na základe


Interaktívneho Formovania Operatívnych Tímov / IFOT/

zameraných na riešenie zvyšovania kvality vyvíjaných a realizovaných systémov . Podstata efektívnosti komplexu činností zameraných na vyhľadávanie priestoru pre trvalé zvyšovanie kvality firemných produktov spočíva v súčinnosti faktorov

  • osobnej zodpovednosti za bezchybnú funkciurealizovaných systémov
  • tímového riešenia každého podnetu odberateľa na zlepšenie úžitkových parametrov našich produktov. Vzťah aktuálnej aktivity vIFOT aplnení rutinných úloh závisí od priebežne sa vyvíjajúcich priorít vo firme areflektuje predovšetkým zmeny vlegislatíve, zámeroch investorov azmeny vstave techniky vo svete.
  • trvalého monitoringu stavu techniky vo svete avývoja legislatívneho prostredia vSR aanalogickej legislatívy vzahraničí.
  • dôsledná archivácia všetkých, aj na mieru šitých systémov pre operatívny servisný zásah po ľubovolnej dobe od realizácie.
  • spätná väzba je zabezpečená na základe priebežného vyhodnocovania dostupných informácií ofunkcii realizovaných systémov.


späť na stránku Kvalita

Kontakt Bratislava

R B, spol. s r.o.

Tel.: +421 2/4564 0401
E-mail.: horvath@rb.sk

Naši partneri

Kriwan
Honeywell